INFORMASI UNTUK ANDA

Soal UTS/UAS Bahasa Lampung Kelas 6 Semester 1 BARU

A. Berilah tanda silang ( X ) pada jawaban a,b,c,atau d yang paling tepat! 

1. Kampung budaya/pekon budaya yang ada di kabupaten way kanan adalah ...
a. Pekon Mesir
b. Pekon Pakuan Ratu 
c. Pekon Kahukhipan
d. Pekon Seputih Ratu

2. Kampung/pekon budaya yang ada di daerah Lampung Utara adalah ...
a. Pekon Pakuan Ratu
b. Pekon Bali Sadar
c. Pekon Kahukhipan
d. Pekon Mesir


3. Kampung/pekon budaya Pakuan Ratu ada di kabupaten ...
a. Way Kanan
b. Kota Bumi
c. Kalianda
d. Gunung Sugih

4. Di Kampung/Pekon Mesir ngedok lamban  keluarga pejuang Lampung Ryacudu. Kata yang bergaris bawah di atas artinya ...
a. Ada  rumah
b. Ada gudang
c. Rumah adat
d. Ada lembaran

5. Di bawah ini adalah kata bersuku satu,kecuali ...
a. Way 
b. Pah 
c. Cakak
d. Sai 

6. Kham lapah adok pasagh. Kalimat di samping yang bersuku satu adalah ...
a. Kham
b. Lapah
c. Adok
d. Pasagh

7. xxxxxxxxx  aksara disamping dibaca ...
a. Kama salah
b. Kawai merah
c. Kawi arah
d. Kawai suluh

8. Di bawah ini adalah kata dasar yang telah mendapat imbuhan akhiran ...
a. Dicawo
b. Keghaba
c. Misalnou
d. Diunggak

9. Pah akuk pai kawainou, kata di samping yang telah mendapat imbuhan akhiran  adalah ... 
a. Kawainou
b. Pah
c. Akuk
d. Pai 

10. xxxxxxxxx aksara lampung di samping berbunyi ...
a. Niku tunggu aku
b. Aku tunggu tiyan
c. Tiyan tunggai nyak
d. Niku tunggai tiyan

11. Kain khas daerah Lampung yang sangat terkenal adalah ...
a. Songket
b. Beludru
c. Tapis
d. katun 

12. Orang yang sangat kreatif menciptakan kain batik motif Lampung adalah ...
a. Bapak Andi Ahmad
b. Bapak Gatot Kartiko
c. Bapak Husin Sanjaya
d. Bapak Ahmad Yani 

13. Berhubungan dengan soal nomor 12, orang tersebut berasal dari daerah ...
a. Jakarta 
b. Surabaya
c. Jogjakarta
d. Bandar Lampung

14. Contoh kata yang bersuku dua adalah ...
a. Mengan
b. Kham
c. Lemaweng
d. Kelabai 

15. Berikut pernyataan yang membedakan kata bersuku satu dan yang bersuku dua adalah ...
a. Bersuku satu memiliki satu suku kata,bersuku dua memiliki dua suku kata
b. Bersuku satu memiliki satu suku kata, bersuku dua memiliki tiga suku kata
c. Bersuku dua memiliki tiga suku kata, Bersuku satu memiliki dua suku kata
d. Bersuku dua memiliki satu suku kata, , Bersuku satu memiliki dua suku kata

16. xxxxxxxxxaksara tersebut dibaca ...
a. jemoh ganta
b. jima gunah
c. jemoh gawoh
d. jamo baghih

17. Sanak miwang  tulisan aksara lampungnya adalah ... 
a. xxxxxxxxx
b. xxxxxxxxx
c. xxxxxxxxx
d. xxxxxxxxx

18. Berikut adalah kata dasar yang telah mendapat imbuhan awalan di,contohnya ...
a. Dibatok
b. Dirgantara
c. Diam-diam
d. Dipa-dipa

19. Dikhani minggu nyak ngawil,artinya ...
a. Dihari ini saya pergi
b. Dihari ini saya pulang
c. Dihari minggu saya mancing
d. Dihari minggu pulang kampung

20. Saya disurah ayah belajar, bahasa lampungnya ...
a. Nyak lapah sekula
b. Nyak dikayun ayah belajagh
c. Nyak belajagh di lamban
d. Nyak jamo ayah lapah 

21. Lingkungan sekula kham bersih,ulah ...
a. Kham rajin menyapu
b. Kham rajin belajar
c. Kham mulang skula
d. Kham bumain di lapangan

22. Khetah sai wat di nuwo guwai pumandangan ...
a. Bangik dimato
b. Wawai ditinuk
c. Sedap ditinuk
d. Mak sedap ditinuk

23. Lingkungan sihat dapok ditinuk jak ...
a. Luwahnou
b. Jawohnou
c. Kebersihannou
d. Tijjangnou 

24. Ghetah jamo persoalannou,artinya ...
a. Sampah dan persoalannya
b. Sampah dan lingkungannya
c. Bersih dan sehatnya
d. Sampah yang kotor

25. Dang ngebuang ghetah,aksara lampungnya ...
a. xxxxxxxxx
b. xxxxxxxxx
c. xxxxxxxxx
d. xxxxxxxxx

26. Unggal ghani kham .............. lattai nuwo supayo bersih.
a. Nyappeu 
b. Bersih
c. Ngeguai
d. Ghatong

27. Di bawah ini yang termasuk kata bersuku tiga adalah ...
a. Bukuhaga
b. Ghanglayo
c. Dawah
d. Persoalanou

28. Yang termasuk kata dasar bersuku tiga  dan bersuku dua adalah ...
a. Sekelik-cakak
b. Lapah-mulang
c. Debah-keminan
d. Kebiyan-kemincak

29. xxxxxxxxxxxx  aksara di samping dibaca ...
a. Lumayan pula
b. Lemaweng bebulu
c. Lempuyang bandar
d. Kelameng bulu 

30. Kemincak balak,aksara lampungnya ...
a. xxxxxxxxx
b. xxxxxxxxx
c. xxxxxxxxx
d. xxxxxxxxx

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat !

1. Pekon Budaya Gunung Batin ada di daerah ...

2. Nuwo Panggung,  aksara lampungnya ...

3. xxxxxxxxx aksara di samping dibaca ...

4. Sai  bakhihnou, artinya ...

5. Motif batik Lampung yang dikreasi oleh bapak Gatot Kartiko dinamakan ...

6. Sanak Lunik , aksara lampungnya ...

7. Contoh kata yang telah mendapt awalan di adalah ...

8. Dita dikayun mak, artinya ... 

9. Di  lom kelas nayah khetah,sebetiknou ...

10. Kemincak artinya ...

C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !

1. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata bersuku satu dalam bahasa lampung !

2. Batik Lampung mulanou penanou-penanou gawoh,artikan ke dalam bahasa Indonesia !

3. Buatlah kalimat dengan kata bersuku dua dalam aksara lampung !

4. Sebutkan 2 cara mengatasi masalah sampah yang ada di rumah dan di sekolah !

5. Mubil di ghanglayo , tuliskan aksara lampungnya !

Back To Top